Plants that Start with F


Starting with FA
 1. fabaceae
 2. fabiana
 3. fabiana imbricata
 4. fagales
 5. fagus
 6. fairy bell
 7. fairy circle
 8. fairy cup
 9. fairy lantern
 10. fairy ring
 11. falcatifolium
 12. falcatifolium taxoides
 13. fall dandelion
 14. falls
 15. false alumroot
 16. false asphodel
 17. false azalea
 18. false beachdrops
 19. false bittersweet
 20. false bracken
 21. false buckthorn
 22. false bugbane
 23. false calyx
 24. false chamomile
 25. false deathcap
 26. false dogwood
 27. false dragon head
 28. false dragonhead
 29. false flax
 30. false foxglove
 31. false fruit
 32. false garlic
 33. false goatsbeard
 34. false gromwell
 35. false heather
 36. false hellebore
 37. false indigo
 38. false lupine
 39. false mallow
 40. false mildew
 41. false mistletoe
 42. false miterwort
 43. false mitrewort
 44. false morel
 45. false nettle
 46. false oat
 47. false pimpernel
 48. false ragweed
 49. false rue
 50. false rue anemone
 51. false saffron
 52. false sago
 53. false sarsaparilla
 54. false tamarisk
 55. false truffle
 56. false wintergreen
 57. family acanthaceae
 58. family aceraceae
 59. family actinidiaceae
 60. family adiantaceae
 61. family agaricaceae
 62. family agavaceae
 63. family aizoaceae
 64. family albuginaceae
 65. family alismataceae
 66. family alliaceae
 67. family allioniaceae
 68. family aloeaceae
 69. family alstroemeriaceae
 70. family amaranthaceae
 71. family amaryllidaceae
 72. family ambrosiaceae
 73. family amygdalaceae
 74. family anacardiaceae
 75. family annonaceae
 76. family anthocerotaceae
 77. family aphyllanthaceae
 78. family apiaceae
 79. family apocynaceae
 80. family aquifoliaceae
 81. family araceae
 82. family araliaceae
 83. family araucariaceae
 84. family arecaceae
 85. family aristolochiaceae
 86. family asclepiadaceae
 87. family asparagaceae
 88. family aspergillaceae
 89. family asphodelaceae
 90. family aspleniaceae
 91. family asteraceae
 92. family athyriaceae
 93. family auriculariaceae
 94. family avicenniaceae
 95. family azollaceae
 96. family balsaminaceae
 97. family batidaceae
 98. family begoniaceae
 99. family bennettitaceae
 100. family berberidaceae
 101. family betulaceae
 102. family bignoniaceae
 103. family blastodiaceae
 104. family blechnaceae
 105. family boletaceae
 106. family bombacaceae
 107. family boraginaceae
 108. family brassicaceae
 109. family bromeliaceae
 110. family bryaceae
 111. family burmanniaceae
 112. family burseraceae
 113. family buxaceae
 114. family cactaceae
 115. family caesalpiniaceae
 116. family callitrichaceae
 117. family calostomataceae
 118. family calycanthaceae
 119. family campanulaceae
 120. family canellaceae
 121. family cannabidaceae
 122. family cannaceae
 123. family capparidaceae
 124. family caprifoliaceae
 125. family caricaceae
 126. family carpinaceae
 127. family caryocaraceae
 128. family caryophyllaceae
 129. family casuarinaceae
 130. family cecropiaceae
 131. family celastraceae
 132. family cephalotaceae
 133. family cephalotaxaceae
 134. family ceratophyllaceae
 135. family chenopodiaceae
 136. family chloranthaceae
 137. family chytridiaceae
 138. family cistaceae
 139. family cladoniaceae
 140. family clathraceae
 141. family clavariaceae
 142. family clethraceae
 143. family clusiaceae
 144. family colchicaceae
 145. family combretaceae
 146. family commelinaceae
 147. family compositae
 148. family connaraceae
 149. family convallariaceae
 150. family convolvulaceae
 151. family coprinaceae
 152. family cordaitaceae
 153. family cornaceae
 154. family cortinariaceae
 155. family corylaceae
 156. family crassulaceae
 157. family cruciferae
 158. family cucurbitaceae
 159. family cunoniaceae
 160. family cupressaceae
 161. family cyatheaceae
 162. family cycadaceae
 163. family cyperaceae
 164. family cyrilliaceae
 165. family dacrymycetaceae
 166. family davalliaceae
 167. family dematiaceae
 168. family dennstaedtiaceae
 169. family diapensiaceae
 170. family dicksoniaceae
 171. family dicranaceae
 172. family dilleniaceae
 173. family dioscoreaceae
 174. family dipsacaceae
 175. family dipterocarpaceae
 176. family droseraceae
 177. family dryopteridaceae
 178. family ebenaceae
 179. family elaeagnaceae
 180. family elaeocarpaceae
 181. family empetraceae
 182. family entolomataceae
 183. family epacridaceae
 184. family ephedraceae
 185. family equisetaceae
 186. family ericaceae
 187. family eriocaulaceae
 188. family erysiphaceae
 189. family erythroxylaceae
 190. family euphorbiaceae
 191. family fabaceae
 192. family fagaceae
 193. family fistulinaceae
 194. family flacourtiaceae
 195. family fouquieriaceae
 196. family fumariaceae
 197. family funkaceae
 198. family geastraceae
 199. family gentianaceae
 200. family geoglossaceae
 201. family geraniaceae
 202. family gesneriaceae
 203. family ginkgoaceae
 204. family gleicheniaceae
 205. family gnetaceae
 206. family goodeniaceae
 207. family graminaceae
 208. family gramineae
 209. family grossulariaceae
 210. family guttiferae
 211. family haemodoraceae
 212. family haloragaceae
 213. family haloragidaceae
 214. family hamamelidaceae
 215. family helotiaceae
 216. family helvellaceae
 217. family hippocastanaceae
 218. family hostaceae
 219. family hyacinthaceae
 220. family hydnaceae
 221. family hydnoraceae
 222. family hydrangeaceae
 223. family hydrocharidaceae
 224. family hydrocharitaceae
 225. family hydrophyllaceae
 226. family hygrophoraceae
 227. family hymenophyllaceae
 228. family hypericaceae
 229. family hypocreaceae
 230. family hypoxidaceae
 231. family iridaceae
 232. family isoetaceae
 233. family juglandaceae
 234. family juncaceae
 235. family juncaginaceae
 236. family jungermanniaceae
 237. family labiatae
 238. family lamiaceae
 239. family lardizabalaceae
 240. family lauraceae
 241. family lecanoraceae
 242. family lecythidaceae
 243. family leguminosae
 244. family leitneriaceae
 245. family lemnaceae
 246. family lennoaceae
 247. family lentibulariaceae
 248. family lepidobotryaceae
 249. family lepidodendraceae
 250. family lepiotaceae
 251. family liliaceae
 252. family linaceae
 253. family loasaceae
 254. family lobeliaceae
 255. family loganiaceae
 256. family lomariopsidaceae
 257. family lophosoriaceae
 258. family loranthaceae
 259. family loxomataceae
 260. family lycoperdaceae
 261. family lycopodiaceae
 262. family lythraceae
 263. family magnoliaceae
 264. family malpighiaceae
 265. family malvaceae
 266. family marantaceae
 267. family marattiaceae
 268. family marchantiaceae
 269. family marsileaceae
 270. family martyniaceae
 271. family mayacaceae
 272. family melampsoraceae
 273. family melanthiaceae
 274. family melastomaceae
 275. family melastomataceae
 276. family meliaceae
 277. family menispermaceae
 278. family menyanthaceae
 279. family mimosaceae
 280. family mniaceae
 281. family moniliaceae
 282. family monotropaceae
 283. family moraceae
 284. family morchellaceae
 285. family mucoraceae
 286. family musaceae
 287. family myricaceae
 288. family myristicaceae
 289. family myrsinaceae
 290. family myrtaceae
 291. family naiadaceae
 292. family najadaceae
 293. family nepenthaceae
 294. family nidulariaceae
 295. family nyctaginaceae
 296. family nymphaeaceae
 297. family nyssaceae
 298. family ochnaceae
 299. family oleaceae
 300. family oleandraceae
 301. family onagraceae
 302. family ophioglossaceae
 303. family orchidaceae
 304. family orobanchaceae
 305. family osmundaceae
 306. family oxalidaceae
 307. family paeoniaceae
 308. family palmaceae
 309. family palmae
 310. family pandanaceae
 311. family papaveraceae
 312. family papilionacea
 313. family parkeriaceae
 314. family parmeliaceae
 315. family passifloraceae
 316. family pedaliaceae
 317. family peronosporaceae
 318. family pertusariaceae
 319. family pezizaceae
 320. family phallaceae
 321. family phyllocladaceae
 322. family phytolaccaceae
 323. family pinaceae
 324. family piperaceae
 325. family plantaginaceae
 326. family platanaceae
 327. family plumbaginaceae
 328. family pluteaceae
 329. family poaceae
 330. family podocarpaceae
 331. family polemoniaceae
 332. family polygalaceae
 333. family polygonaceae
 334. family polypodiaceae
 335. family polyporaceae
 336. family pontederiaceae
 337. family portulacaceae
 338. family potamogetonaceae
 339. family primulaceae
 340. family proteaceae
 341. family psilophytaceae
 342. family psilotaceae
 343. family pteridaceae
 344. family pucciniaceae
 345. family punicaceae
 346. family pyrolaceae
 347. family pythiaceae
 348. family rafflesiaceae
 349. family ranunculaceae
 350. family rapateaceae
 351. family resedaceae
 352. family rhamnaceae
 353. family rhizophoraceae
 354. family rhizopogonaceae
 355. family rhyniaceae
 356. family roccellaceae
 357. family roridulaceae
 358. family rosaceae
 359. family rubiaceae
 360. family ruscaceae
 361. family russulaceae
 362. family rutaceae
 363. family salicaceae
 364. family salvadoraceae
 365. family salviniaceae
 366. family santalaceae
 367. family sapindaceae
 368. family sapotaceae
 369. family sarcoscyphaceae
 370. family sarraceniaceae
 371. family saururaceae
 372. family saxifragaceae
 373. family scheuchzeriaceae
 374. family schizaeaceae
 375. family sciadopityaceae
 376. family sclerotiniaceae
 377. family scrophulariaceae
 378. family secotiaceae
 379. family selaginellaceae
 380. family septobasidiaceae
 381. family simaroubaceae
 382. family solanaceae
 383. family sparganiaceae
 384. family sphaeriaceae
 385. family sphaerobolaceae
 386. family sphaerocarpaceae
 387. family staphylaceae
 388. family sterculiaceae
 389. family strelitziaceae
 390. family strophariaceae
 391. family styracaceae
 392. family symplocaceae
 393. family synchytriaceae
 394. family taccaceae
 395. family tamaricaceae
 396. family taxaceae
 397. family tecophilaeacea
 398. family tetragoniaceae
 399. family theaceae
 400. family thelephoraceae
 401. family thelypteridaceae
 402. family theophrastaceae
 403. family thymelaeaceae
 404. family tiliaceae
 405. family tilletiaceae
 406. family trapaceae
 407. family tremellaceae
 408. family tricholomataceae
 409. family trilliaceae
 410. family tropaeolaceae
 411. family tuberaceae
 412. family tuberculariaceae
 413. family tulostomaceae
 414. family tulostomataceae
 415. family typhaceae
 416. family ulmaceae
 417. family umbelliferae
 418. family urticaceae
 419. family usneaceae
 420. family ustilaginaceae
 421. family valerianaceae
 422. family verbenaceae
 423. family violaceae
 424. family viscaceae
 425. family vitaceae
 426. family vittariaceae
 427. family volvariaceae
 428. family welwitschiaceae
 429. family winteraceae
 430. family xanthorrhoeaceae
 431. family xylariaceae
 432. family xyridaceae
 433. family zamiaceae
 434. family zannichelliaceae
 435. family zingiberaceae
 436. family zosteraceae
 437. family zygophyllaceae
 438. fan fern
 439. fan palm
 440. fanweed
 441. fanwort
 442. farkleberry
 443. farley maidenhair
 444. farley maidenhair fern
 445. fat hen
 446. fava bean
 447. fawn lily

Starting with FE
 1. feabane mullet
 2. feather ball
 3. feather geranium
 4. feather palm
 5. feather reed grass
 6. featherfoil
 7. feathertop
 8. feathertop grass
 9. february daphne
 10. federita
 11. feijoa
 12. feijoa bush
 13. felicia
 14. felicia amelloides
 15. felicia bergeriana
 16. felt fern
 17. felt fungus
 18. felwort
 19. fen orchid
 20. fen orchis
 21. fennel
 22. fennel flower
 23. fenugreek
 24. fern
 25. fern ally
 26. fern family
 27. fern genus
 28. fern palm
 29. fern rhapis
 30. fern seed
 31. ferocactus
 32. fescue
 33. fescue grass
 34. festuca
 35. festuca elatior
 36. festuca ovina
 37. feterita
 38. fetid bugbane
 39. fetid horehound
 40. fetter bush
 41. fetterbush
 42. fever tree
 43. feverfew
 44. feverroot

Starting with FI
 1. fibrovascular bundle
 2. ficus
 3. ficus aurea
 4. ficus bengalensis
 5. ficus carica
 6. ficus carica sylvestris
 7. ficus deltoidea
 8. ficus diversifolia
 9. ficus elastica
 10. ficus religiosa
 11. ficus rubiginosa
 12. ficus sycomorus
 13. fiddlehead
 14. fiddlehead fern
 15. fiddleneck
 16. field balm
 17. field bean
 18. field bindweed
 19. field brome
 20. field chamomile
 21. field chickweed
 22. field corn
 23. field crop
 24. field garlic
 25. field horsetail
 26. field lupine
 27. field maple
 28. field marigold
 29. field mint
 30. field mushroom
 31. field mustard
 32. field pansy
 33. field pea
 34. field pennycress
 35. field poppy
 36. field pussytoes
 37. field sandbur
 38. field scabious
 39. field speedwell
 40. field thistle
 41. field wormwood
 42. fiesta flower
 43. fig
 44. fig leaf
 45. fig marigold
 46. fig tree
 47. figwort
 48. figwort family
 49. filago
 50. filago germanica
 51. filament
 52. filaree
 53. filaria
 54. filbert
 55. filicales
 56. filicinae
 57. filicopsida
 58. film fern
 59. filmy fern
 60. finger grass
 61. finger millet
 62. fingerflower
 63. fingerroot
 64. fir
 65. fir clubmoss
 66. fir cone
 67. fir tree
 68. fire bush
 69. fire pink
 70. fire thorn
 71. fire tree
 72. fire wheel
 73. firethorn
 74. fireweed
 75. firewheel tree
 76. firmiana
 77. firmiana simplex
 78. fish fuddle
 79. fish geranium
 80. fishpole bamboo
 81. fishtail palm
 82. fistulina
 83. fistulina hepatica
 84. fistulinaceae

Starting with FL
 1. flacourtia
 2. flacourtia family
 3. flacourtia indica
 4. flacourtiaceae
 5. flag
 6. flag smut fungus
 7. flagroot
 8. flame bush
 9. flame durrajong
 10. flame flower
 11. flame nettle
 12. flame pea
 13. flame tree
 14. flameflower
 15. flaming poppy
 16. flamingo flower
 17. flamingo plant
 18. flammulina
 19. flammulina velutipes
 20. flanders poppy
 21. flannel bush
 22. flannel leaf
 23. flannel mullein
 24. flannelbush
 25. flat pea
 26. flax
 27. flax family
 28. flax rust
 29. flax rust fungus
 30. fleabane
 31. fleawort
 32. flesh
 33. flindersia
 34. flindersia australis
 35. flindersia schottiana
 36. flindosa
 37. flindosy
 38. flint corn
 39. flint maize
 40. floating fern
 41. floccose chanterelle
 42. flooded gum
 43. floral cup
 44. floral envelope
 45. floral leaf
 46. florence fennel
 47. florentine iris
 48. floret
 49. florida arrowroot
 50. florida bean
 51. florida selaginella
 52. florida strangler fig
 53. florida strap fern
 54. florida yew
 55. flour corn
 56. flower
 57. flower bud
 58. flower cluster
 59. flower head
 60. flower petal
 61. flower stalk
 62. floweret
 63. flowering almond
 64. flowering ash
 65. flowering cherry
 66. flowering crab
 67. flowering fern
 68. flowering glume
 69. flowering hazel
 70. flowering maple
 71. flowering onion
 72. flowering plant
 73. flowering quince
 74. flowering raspberry
 75. flowering shrub
 76. flowering spurge
 77. flowering stone
 78. flowering tobacco
 79. flowering wintergreen
 80. fly agaric
 81. fly orchid
 82. fly poison

Starting with FO
 1. foamflower
 2. foeniculum
 3. foeniculum dulce
 4. foeniculum vulgare
 5. foetid bugbane
 6. foetid pothos
 7. foliage
 8. fomes
 9. fomes igniarius
 10. forest red gum
 11. forestiera
 12. forestiera neomexicana
 13. form genus rhizoctinia
 14. forsythia
 15. fortunella
 16. fortunella japonica
 17. fortunella margarita
 18. fothergilla
 19. fountain grass
 20. fouquieria
 21. fouquieria columnaris
 22. fouquieria splendens
 23. fouquieriaceae
 24. fox grape
 25. foxberry
 26. foxglove
 27. foxglove family
 28. foxtail
 29. foxtail barley
 30. foxtail grass
 31. foxtail millet
 32. foxtail orchid

Starting with FR
 1. fragaria
 2. fragaria ananassa
 3. fragaria chiloensis
 4. fragaria vesca
 5. fragaria virginiana
 6. fragile fern
 7. fragrant agrimony
 8. fragrant bedstraw
 9. fragrant cliff fern
 10. fragrant orchid
 11. fragrant shield fern
 12. fragrant sumac
 13. fragrant water lily
 14. fragrant wood fern
 15. fragrant woodsia
 16. framboise
 17. francoa
 18. francoa ramosa
 19. frangipani
 20. frangipanni
 21. frankincense pine
 22. fraser fir
 23. frasera
 24. frasera speciosa
 25. fraxinella
 26. fraxinus
 27. fraxinus americana
 28. fraxinus caroliniana
 29. fraxinus cuspidata
 30. fraxinus dipetala
 31. fraxinus excelsior
 32. fraxinus latifolia
 33. fraxinus nigra
 34. fraxinus oregona
 35. fraxinus ornus
 36. fraxinus pennsylvanica
 37. fraxinus quadrangulata
 38. fraxinus texensis
 39. fraxinus tomentosa
 40. fraxinus velutina
 41. freesia
 42. fremontia
 43. fremontodendron
 44. french bracken
 45. french lavender
 46. french marigold
 47. french rye
 48. french sorrel
 49. french spinach
 50. french weed
 51. freshwater cordgrass
 52. friendship plant
 53. frijol
 54. frijolillo
 55. frijolito
 56. fringe cups
 57. fringe tree
 58. fringed orchid
 59. fringed pink
 60. fringed polygala
 61. fringed poppy mallow
 62. fringepod
 63. fritillaria
 64. fritillaria affinis
 65. fritillaria agrestis
 66. fritillaria biflora
 67. fritillaria imperialis
 68. fritillaria lanceolata
 69. fritillaria liliaceae
 70. fritillaria meleagris
 71. fritillaria micrantha
 72. fritillaria mutica
 73. fritillaria parviflora
 74. fritillaria pluriflora
 75. fritillaria recurva
 76. fritillary
 77. froelichia
 78. frog orchid
 79. frogbit
 80. frogbit family
 81. frond
 82. frostweed
 83. frostwort
 84. fructification
 85. fruit
 86. fruit tree
 87. fruitage
 88. fruitlet
 89. fruitwood

Starting with FU
 1. fuchsia
 2. fuchsia coccinea
 3. fuchsia excorticata
 4. fuji
 5. fuji cherry
 6. full moon maple
 7. fumaria
 8. fumaria claviculata
 9. fumaria fungosa
 10. fumaria officinalis
 11. fumaria sempervirens
 12. fumariaceae
 13. fumed oak
 14. fumeroot
 15. fumewort
 16. fumitory
 17. fumitory family
 18. fungi
 19. fungi imperfecti
 20. fungus
 21. fungus family
 22. fungus genus
 23. fungus order
 24. funicle
 25. funiculus
 26. funka
 27. funkaceae
 28. furze
 29. fusanus
 30. fusanus acuminatus
 31. fuscoboletinus
 32. fuscoboletinus paluster
 33. fuzzPlants that Start with F

This planet is rich in flora species. There are thousands and thousands of plants, trees and flowers species that we can’t even imagine. You can have herbs or plants growing in your garden without knowing their names. Some nouns for plants that start with F are listed before.

 

Herbs that start with F

 

Fall dandelion: -fall-blooming European herb with a yellow flower; naturalized in the United States.

– It’s incredible how fall dandelions grow almost anywhere, even without inviting it.

 

False baby’s breath: Eurasian herb with ample panicles of small white flowers; naturalized in North America.

-The bride held a precious false baby’s breath bouquet. It was extremely beautiful.

 

False flax: annual and biennial herbs of Mediterranean to central Asia.

– Scientists are researching more about the relationship between false flax and omega-3 oil.

 

False gromwell: any of several North American perennial herbs with hairy foliage and small yellowish or greenish flowers.

-There are two varieties of false gromwell in Minnesota.

 

False lupine: western United States bushy herb having yellow pea-like flowers.

– There is the belief that false lupine is toxic because animals avoid it.

 

 

Flowers that start with F

 

Fabiana imbricata: Peruvian shrub with small pink to lavender tubular flowers; leaves yield a tonic and diuretic.

– To me, fabiana imbricata looks like a bush of white wedding bells.

 

Family brassicaceae: a large family of plants with four-petaled flowers; includes mustards, cabbages, broccoli, turnips, cresses, and their many relatives.

– The common name of the family brassicaceae is “mustard family.”

 

Family cruciferae: a large family of plants with four-petaled flowers; includes mustards, cabbages, broccoli, turnips, cresses, and their many relatives.

– The family cruciferae includes vegetables like broccoli and cauliflower. It also includes ornamental plants.

 

Fen orchids: small terrestrial orchid of eastern North America and Europe is having two nearly basal leaves and dull yellow-green racemose flowers.

– She has a huge collection of handmade bobby pins. Some of them have fen orchids painted on them.

 

Fennel flower: nigella of Spain and southern France.

– Blue fennel flowers bloomed in spring making the fields look spectacular.

 

 

Trees that start with F

 

Family bombacaceae: tropical trees with large dry or fleshy fruit containing usually woolly seeds.

-She sat at the bottom of the family bombacaceae tree. It was the tallest tree I ever saw, and she looked so tiny.

 

Family calycanthaceae: shrubs or small trees having aromatic bark; the eastern United States and eastern Asia.

Family calycanthaceae is only found in wet lowlands and grows red flowers.

 

Family caricaceae: trees native to tropical America and Africa with milky juice and large palmately lobed leaves.

– Exquisite papayas grow from the family caricaceae trees.

 

Family cyatheaceae: tropical tree ferns.

– There were the tallest trees from the family cyatheaceae in front of the hotel’s lawn.

 

 

Jungle and swamps that start with F

 

Family eriocalaceae: chiefly tropical aquatic or bog herbs: pipeworts.

-The aquarium has some plants of the family eriocalaceae. Fish can hide behind them.

 

Family lentibulariaceae: carnivorous aquatic or bog plants: genera Utricularia, Pinguicula, and Genlisea.

– Pretty little purple flowers from the family lentibulariaceae grow in the pond next to the cabin.

 

Family nymphaeaceae: dicot aquatic plants.

Family nymphaeaceae are the typical water lilies from the fairytales.